Zajęcia poprowadzi Martin Slouka, znany w środowisku ekspert i popularyzator programu. Szkolenie odbędzie się w języku angielskim.

Koszt szkolenia to 60 zł. Cena obejmuje nocleg z 16 na 17.01. i dwa obiady.

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla członków klubów zrzeszonych w PZA. Zgłoszenia na szkolenie oraz ewentualne pytania należy przysyłać do organizatora szkolenia, Adama Pyki (e-mail: adampyka na gmail.com). Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o maila zawierającego imię i nazwisko, informację o przynależności klubowej oraz numer telefonu kontaktowego najpóźniej do dnia 11.01.2016.