Zarejestruj się wewnątrz PZA

Twoje konto

Wprowadź poniżej swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz wybraną przez siebie nazwę użytkownika (dozwolone są litery, cyfry, podkreślnik, kropka - prosimy bez polskich liter i odstępów!).

Potrzebujemy Twojej daty urodzenia, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie jesteś zarejestrowany już w naszej bazie.

Numer telefonu komórkowego jest niezbędny, aby odzyskać hasło w razie jego zapomnienia.

Ustal poniżej hasło do swojego konta. Wymagane jest co najmniej osiem liter i co najmniej jedna cyfra lub znak specjalny. Jeśli nie masz pomysłu, proponujemy dwa wyrazy rozdzielone spacją, na przykład: holenderski podworze, hrabia wystawic, sport czynnik

Wybierz swój klub macierzysty. Jeśli nie jesteś zrzeszony w żadnym z wymienionych klubów, pozostaw brak wyboru.

Opcjonalnie, możesz podać datę, od kiedy należysz do klubu (w formacie RRRR-MM-DD).

Uwaga: Możliwość korzystania z opcji systemu dostępnych tylko dla członków klubów PZA otrzymasz dopiero po potwierdzeniu Twojego członkostwa w klubie przez administratora klubowego.

Twoje dane

Wszystkie poniższe pola formularza rejestracji są opcjonalne. Nie musisz ich wypełniać, aby uzyskać dostęp do systemu PZA. Pamiętaj jednak, że wypełnienie niektórych z nich będzie konieczne do skorzystania z wybranych opcji systemu np. rejestracji na zawody wspinaczkowe lub ski-tourowe, bądź też złożenia wniosku o dofinansowanie.

Loading