Zarejestruj się wewnątrz PZA

Zapis na imprez�� PZA: Puchar Regionalny / Mistrzostwa Ma��opolski DM, D, M�� i JM (B)

Twoje konto

Wprowadź poniżej swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz wybraną przez siebie nazwę użytkownika (dozwolone są litery, cyfry, podkreślnik, kropka - prosimy bez polskich liter i odstępów!).

Potrzebujemy Twojej daty urodzenia, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie jesteś zarejestrowany już w naszej bazie.

Numer telefonu komórkowego jest niezbędny, aby odzyskać hasło w razie jego zapomnienia.

Ustal poniżej hasło do swojego konta. Wymagane jest co najmniej osiem liter i co najmniej jedna cyfra lub znak specjalny. Jeśli nie masz pomysłu, proponujemy dwa wyrazy rozdzielone spacją, na przykład: biezacy ruchomy, nauczac Irak, uczyc kierowca

Wybierz swój klub macierzysty. Jeśli nie jesteś zrzeszony w żadnym z wymienionych klubów, pozostaw brak wyboru.

Opcjonalnie, możesz podać datę, od kiedy należysz do klubu (w formacie RRRR-MM-DD).

Uwaga: Możliwość korzystania z opcji systemu dostępnych tylko dla członków klubów PZA otrzymasz dopiero po potwierdzeniu Twojego członkostwa w klubie przez administratora klubowego.Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej wskazanych danych osobowych w celu obsługi mojego uczestnictwa w rywalizacji sportowej w sportach reprezentowanych przez PZA oraz w celu ewidencji uprawnień instruktorskich, trenerskich i podobnych nadanych przez PZA. Dane będą przetwarzane przez Polski Związek Alpinizmu z siedzibą przy ul. Mokotowska 24 lok. 62, 00-561 Warszawa i nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez odrębnej zgody.

Twoje dane

Wszystkie poniższe pola formularza rejestracji są opcjonalne. Nie musisz ich wypełniać, aby uzyskać dostęp do systemu PZA. Pamiętaj jednak, że wypełnienie niektórych z nich będzie konieczne do skorzystania z wybranych opcji systemu np. rejestracji na zawody wspinaczkowe lub ski-tourowe, bądź też złożenia wniosku o dofinansowanie.

Loading